Welkom

Info Invest is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij en onderscheid zich door een duidelijke investeringsfocus op innovatieve ondernemingen waarbij het gebruik van nieuwe media een sleutelrol vervult en waarbij schaalbaarheid een belangrijke opportunity is. Info Invest richt zich daarbij ook op ondernemingen waarbij door een additionele kapitaalsinjectie er mogelijkheden ontstaan om toegang te krijgen tot het reguliere bancaire circuit om een verdere groei respectievelijk optimalisatie van de bedrijfsvoering, door het aangaan van reguliere financieringsovereenkomsten, te ondersteunen.

De kracht van Info Invest zit in de bundeling van grondige kennis van financierings-instrumenten met langdurige pragmatische ervaring op het gebied van nationaal en internationaal ondernemerschap. Info Invest hanteert een hands-on benadering en formuleert met de betrokken ondernemers een heldere strategie waarbij een evenwicht in wederzijdse belangen een essentieel uitgangspunt is.

Info Invest wil een “meetingpoint” zijn voor investeerders, die betrokken willen blijven met hun investering, en ondernemers die zoeken naar funding voor hun bedrijfsactiviteiten en daarnaast geloven in de toegevoegde waarde van ongevraagd advies. Ondernemen inspireert ons en wij zien het uitwisselen van kennis en ervaring als een versterkende activiteit. Periodiek organiseren wij netwerk- en themabijeenkomsten voor zowel onze relaties als geïnteresseerden die met het Info Invest team en haar werkwijze willen kennismaken.

Info Invest stelt haar financieringskennis en ondernemingservaring niet exclusief ter beschikking van ondernemingen waarin zij zelf deelneemt. Een voorliggende casus kan buiten het bereik van Info Invest vallen maar zich lenen voor een rol als matchmaker of bemiddelaar voor het aantrekken van een passende (bancaire) financiering.

 

Nieuws  RSS

Koper van bedrijf moet weer vaker privé garant staan

06-06-2011

Wie een bedrijf koopt ontkomt haast niet meer... Lees verder >>

Van start naar groeifase

13-04-2011

Om een innovatief nieuw product uit te rollen... Lees verder >>

Groeigeld...en dan?

11-04-2011

Groeigeld binnenhalen kan een hele kluif zijn; dat doe je... Lees verder >>

Nieuwsarchief